Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY NA 2014R.

 

Dział: 921 Rozdział 92108

 

 

 

w zł.

 

Treść

Plan wykonany na dzień 31.08.2013r.

Plan 2013r.

Plan na 2014r.

2014/ 2013

I.PRZYCHODY OGÓŁEM

960408,55

1848440,00

1665400,00

0,90

1. dotacje z budżetu

804000,00

1296000,00

1324000,00

1,02

1.1-dotacja podmiotowa

804000,00

1206000,00

1210000,00

1,00

1.2-dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zakup fortepianu w 2013r., zakup wyposażenia w 2014r.

0,00

90000,00

114000,00

1,27

2.Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.

63040,00

333040,00

130000,00

0,39

2.1-dotacja celowa z UM

10000,00

20000,00

100000,00

5,00

2.2-dotacja celowa z budżetu państwa

53040,00

213040,00

30000,00

0,14

2.3-dotacja celowa z budżetu państwa na zakup fortepianu w 2013

0,00

100000,00

0,00

0,00

3.przychody ze sprzedaży usług własnych

65806,00

165000,00

165000,00

1,00

4.pozostałe przychody

27562,55

54400,00

46400,00

0,85

II.KOSZTY OGÓŁEM

838324,94

1658440,00

1551400,00

0,94

w tym:

1.Wynagrodzenia, w tym;

583282,01

1163870,00

1076300,00

0,92

1.1-osobowe

441048,01

743600,00

727900,00

0,98

1.2-bezosobowe

3706,00

24650,00

17650,00

0,72

1.3-honoraria

138528,00

395620,00

330750,00

0,84

2.Składki na ubezpieczenie społeczne

75524,48

124650,00

121700,00

0,98

3.składki na Fundusz Pracy

8912,49

14500,00

15500,00

1,07

4.Materiały i usługi, w tym:

67985,16

164259,76

163500,00

1,00

4.1-remonty

0,00

759,76

0,00

0,00

4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3-pozostałe

67985,16

163500,00

163500,00

1,00

5.Pozostałe koszty

102620,80

191160,24

174400,00

0,91

III. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji

0,00

2912,06

17478,36

 

 

IV.WYNIK FINANSOWY (pkt. I.1.1+I.2+I.3+I4-pkt II)

122083,61

0,00

0,00

 

 

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)

21,00

21,00

21,00

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:32
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:34
Data edycji: piątek, 4 kwi 2014 18:12
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4069 razy
Ilość edycji: 3

PLAN FINANSOWY NA ROK 2012 FILHARMONII KAMERALNEJ im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dz. 921, rozdz. 92108

Stan środków pieniężnych na pocz. roku          135.600

Stan należności                                                5.039

Stan zobowiązań                                            20.909

Stan „Rozliczeń międzyokresowych”                   2.913

DOCHODY                                                                                      1.417.000

 1. 1. Wpływy z usług                              0830                   155.000
 2. 2. Pozostałe odsetki                          0920                       4.000
 3. 3. Otrzymane darowizny pieniężne       0960                       8.000
 4. 4. Wpływy z różnych dochodów            0970                     30.000
 5. 5. Dotacje podmiot. z budżetu miasta  2480                1.220.000

 

WYDATKI                                                                                            1.417.000

 1. Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń                    3020                     30.000

 1. 2. Wynagrodzenia osobowe prac.      4010                   723.300
 2. 3. Honoraria                                   4090                   262.000
 3. 4. Składki na ubezp. społeczne        4110                     98.000
 4. 5. Składki na Fund.Pracy                  4120                     17.600
 5. 6. Zakup materiałów i wyposaż.         4210                     34.200
 6. 7. Zakup energii                              4260                     53.500
 7. 8. Zakup usług pozostałych               4300                   118.900
 8. 9. Podróże służbowe krajowe             4410                     13.000
 9. 10. Zagraniczne podróże służbowe     4420 4.000
 10. 11. Odpisy na z.f.ś.s.                       4440                    24.440
 11. 12. Podatek od nieruchomości 4480                    10.500
 12. Koszty amortyzacji                           4720                    27.560

 

Stan środków pieniężnych na koniec roku.     -         116.817

Stan należności                                          -             0

Stan zobowiązań                                        -             0

 

ZAKUPY INWESTYCYJNE

 1. I. DOCHODY
 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

zakupów inwestycyjnych                       6220 27.560

 1. II. WYDATKI
 2. Wydatki na zakupy inwest.           6220                   27.560
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 11:05
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 11:13
Data edycji: wtorek, 6 mar 2012 11:15
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4842 razy
Ilość edycji: 4

Plan finansowy na 2011 rok

 

   PLAN FINANSOWY NA 2011 R.

FILHARMONII KAMERALNEJ

im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz. 921, rozdz. 92108

 

                                                                         p.w. 2010         

Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r.               149.665         

Stan należności                                                      11.863,-              

Stan zobowiązań                                                      9.605,-              

 

DOCHODY                                                          1.307.000

       

1.    Wpływy z usług                            0830                   150.000

2.    Pozostałe odsetki                         0920                       3.500

3.    Otrzymane darowizny pieniężne      0960                       8.000

4.    Wpływy z różnych dochodów            0970                     30.000

5.    Dotacje podmiot. z budżetu miasta  2480               1.115.500

 

WYDATKI                                                                                1.307.000

 

1.    Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń        3020                     31.000

2.    Wynagrodzenia osobowe prac.       4010                   677.000

3.    Honoraria                                    4090                   252.000

4.    Składki na ubezp. społeczne          4110                  102.000

5.    Składki na Fund.Pracy i FGŚP         4120                    16.700

6.    Zakup materiałów i wyposaż.         4210                     20.000

7.    Zakup energii                              4260                     52.000

8.    Zakup usług pozostałych               4300                   117.000

9.    Podróże służbowe krajowe             4410                       6.000

10.     Zagraniczne podróże służbowe    4420                  4.000

11.    Odpisy na z.f.ś.s.                       4440                     23.000               

12.     Podatek od nieruchomości              4480                     10.300


Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.     -             149.665

Stan należności                                            -                      0

Stan zobowiązań                                           -                     0

            Łomża, dnia 02.12.2010 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:22
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:26
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5219 razy