Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan finansowy na 2011 rok

 

   PLAN FINANSOWY NA 2011 R.

FILHARMONII KAMERALNEJ

im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz. 921, rozdz. 92108

 

                                                                         p.w. 2010         

Stan środków pieniężnych na 01.01.2011 r.               149.665         

Stan należności                                                      11.863,-              

Stan zobowiązań                                                      9.605,-              

 

DOCHODY                                                          1.307.000

       

1.    Wpływy z usług                            0830                   150.000

2.    Pozostałe odsetki                         0920                       3.500

3.    Otrzymane darowizny pieniężne      0960                       8.000

4.    Wpływy z różnych dochodów            0970                     30.000

5.    Dotacje podmiot. z budżetu miasta  2480               1.115.500

 

WYDATKI                                                                                1.307.000

 

1.    Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń        3020                     31.000

2.    Wynagrodzenia osobowe prac.       4010                   677.000

3.    Honoraria                                    4090                   252.000

4.    Składki na ubezp. społeczne          4110                  102.000

5.    Składki na Fund.Pracy i FGŚP         4120                    16.700

6.    Zakup materiałów i wyposaż.         4210                     20.000

7.    Zakup energii                              4260                     52.000

8.    Zakup usług pozostałych               4300                   117.000

9.    Podróże służbowe krajowe             4410                       6.000

10.     Zagraniczne podróże służbowe    4420                  4.000

11.    Odpisy na z.f.ś.s.                       4440                     23.000               

12.     Podatek od nieruchomości              4480                     10.300


Stan środków pieniężnych na 31.12.2011 r.     -             149.665

Stan należności                                            -                      0

Stan zobowiązań                                           -                     0

            Łomża, dnia 02.12.2010 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:22
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 19:26
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5218 razy