Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY NA 2014R.

 

Dział: 921 Rozdział 92108

 

 

 

w zł.

 

Treść

Plan wykonany na dzień 31.08.2013r.

Plan 2013r.

Plan na 2014r.

2014/ 2013

I.PRZYCHODY OGÓŁEM

960408,55

1848440,00

1665400,00

0,90

1. dotacje z budżetu

804000,00

1296000,00

1324000,00

1,02

1.1-dotacja podmiotowa

804000,00

1206000,00

1210000,00

1,00

1.2-dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne-zakup fortepianu w 2013r., zakup wyposażenia w 2014r.

0,00

90000,00

114000,00

1,27

2.Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.

63040,00

333040,00

130000,00

0,39

2.1-dotacja celowa z UM

10000,00

20000,00

100000,00

5,00

2.2-dotacja celowa z budżetu państwa

53040,00

213040,00

30000,00

0,14

2.3-dotacja celowa z budżetu państwa na zakup fortepianu w 2013

0,00

100000,00

0,00

0,00

3.przychody ze sprzedaży usług własnych

65806,00

165000,00

165000,00

1,00

4.pozostałe przychody

27562,55

54400,00

46400,00

0,85

II.KOSZTY OGÓŁEM

838324,94

1658440,00

1551400,00

0,94

w tym:

1.Wynagrodzenia, w tym;

583282,01

1163870,00

1076300,00

0,92

1.1-osobowe

441048,01

743600,00

727900,00

0,98

1.2-bezosobowe

3706,00

24650,00

17650,00

0,72

1.3-honoraria

138528,00

395620,00

330750,00

0,84

2.Składki na ubezpieczenie społeczne

75524,48

124650,00

121700,00

0,98

3.składki na Fundusz Pracy

8912,49

14500,00

15500,00

1,07

4.Materiały i usługi, w tym:

67985,16

164259,76

163500,00

1,00

4.1-remonty

0,00

759,76

0,00

0,00

4.2-zakupy zbiorów bibliotecznych

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3-pozostałe

67985,16

163500,00

163500,00

1,00

5.Pozostałe koszty

102620,80

191160,24

174400,00

0,91

III. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji

0,00

2912,06

17478,36

 

 

IV.WYNIK FINANSOWY (pkt. I.1.1+I.2+I.3+I4-pkt II)

122083,61

0,00

0,00

 

 

Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)

21,00

21,00

21,00

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 kwi 2014 14:32
Data opublikowania: piątek, 4 kwi 2014 14:34
Data edycji: piątek, 4 kwi 2014 18:12
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4068 razy
Ilość edycji: 3