Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PLAN FINANSOWY NA ROK 2012 FILHARMONII KAMERALNEJ im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dz. 921, rozdz. 92108

Stan środków pieniężnych na pocz. roku          135.600

Stan należności                                                5.039

Stan zobowiązań                                            20.909

Stan „Rozliczeń międzyokresowych”                   2.913

DOCHODY                                                                                      1.417.000

 1. 1. Wpływy z usług                              0830                   155.000
 2. 2. Pozostałe odsetki                          0920                       4.000
 3. 3. Otrzymane darowizny pieniężne       0960                       8.000
 4. 4. Wpływy z różnych dochodów            0970                     30.000
 5. 5. Dotacje podmiot. z budżetu miasta  2480                1.220.000

 

WYDATKI                                                                                            1.417.000

 1. Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń                    3020                     30.000

 1. 2. Wynagrodzenia osobowe prac.      4010                   723.300
 2. 3. Honoraria                                   4090                   262.000
 3. 4. Składki na ubezp. społeczne        4110                     98.000
 4. 5. Składki na Fund.Pracy                  4120                     17.600
 5. 6. Zakup materiałów i wyposaż.         4210                     34.200
 6. 7. Zakup energii                              4260                     53.500
 7. 8. Zakup usług pozostałych               4300                   118.900
 8. 9. Podróże służbowe krajowe             4410                     13.000
 9. 10. Zagraniczne podróże służbowe     4420 4.000
 10. 11. Odpisy na z.f.ś.s.                       4440                    24.440
 11. 12. Podatek od nieruchomości 4480                    10.500
 12. Koszty amortyzacji                           4720                    27.560

 

Stan środków pieniężnych na koniec roku.     -         116.817

Stan należności                                          -             0

Stan zobowiązań                                        -             0

 

ZAKUPY INWESTYCYJNE

 1. I. DOCHODY
 2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie

zakupów inwestycyjnych                       6220 27.560

 1. II. WYDATKI
 2. Wydatki na zakupy inwest.           6220                   27.560
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 11:05
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 11:13
Data edycji: wtorek, 6 mar 2012 11:15
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 4810 razy
Ilość edycji: 4