Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Finansowy na 2008 rok

 

PLAN FINANSOWY NA 2008 rok

Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

dz.921, rozdz. 92108

 

Stan środków obrotowych na początek roku ( 47.842 )

 

DOCHODY: ( 1.243.000 )

 

1. Wpływy z usług 0830 ( 95.000 )

2. Pozostałe odsetki 0920 ( 3.000 )

3. Otrzymane darowizny pieniężne 0960 ( 8.000 )

4. Wpływy z różnych dochodów 0970 ( 45.000 )

5. Dotacje podmiotowe z budżetu m. 2480 ( 852.000 )

6. Państwowe dotacje celowe 2480 ( 240.000 )

 

WYDATKI ( 1.243.000 )

 

1. Nagrody i wydatki osobowe

nie zaliczane do wynagrodzeń 3020 ( 33.000 )

2. Wynagrodzenia osobowe prac. 4010 ( 660.000 )

3. Honoraria 4090 ( 233.000 )

4. Składki na ubezp. społeczne 4110 ( 123.000 )

5. Składki na Fund.Pracy i FGŚP 4120 ( 23.000 )

6. Zakup materiałów i wyposaż. 4210 ( 24.000 )

7. Zakup energii 4260 ( 35.000 )

8. Zakup usług pozostałych 4300 ( 75.000 )

9. Podróże służbowe krajowe 4410 ( 5.000 )

10. Odpisy na z.f.ś.s. 4440 ( 23.000 )

11. Koszty amortyzacji 4720 ( 9.000 )

 

Stan środków obrotowych na koniec roku ( 47.842 )

 

 

Data powstania: czwartek, 6 mar 2008 17:31
Data opublikowania: czwartek, 6 mar 2008 17:44
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 2495 razy