Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDANIE ZA 2011 R. z realizacji planu finansowego oraz działalności Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dz. 92 rozdz. 92108

Filharmonia Kameralna zadania statutowe realizowała w składzie: dyrektor naczelny i artystyczny  (dyrygent) + 17 muzyków oraz 5 pracowników administracyjno-finansowo-gospodarczych. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pracowników pełnozatrudnionych     w okresie rozliczeniowym wyniosło 21,75 etatu. Do wykonania założeń programowych niezbędne było doangażowywanie każdorazowo 5-8 muzyków z zewnątrz.

Orkiestra zrealizowała w 100% roczny plan koncertowy opracowując 39 programów muzycznych   oraz   10   programów   edukacyjnych,   które   zaprezentowano   wykonując     62 koncerty kameralno-symfoniczne oraz 73 audycje muzyczne.

Występów FKWL wysłuchało ogółem 22976 melomanów, w tym 7790 dzieci i młodzieży w ramach zajęć edukacyjnych.

Zrealizowano koncerty specjalne: „Muzyczna majówka” z okazji święta 3 Maja, „Melodie świata” z okazji Dni Łomży oraz Uroczysty koncert w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

W ramach VII Jesiennego Festiwalu Muzycznego „Sacrum et musica” instytucja zrealizowała 19 koncertów w kościołach i domach kultury w Łomży oraz na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego.

Poza granicami kraju filharmonia koncertowała  w Grodnie na Białorusi (na zlecenie Konsula Generalnego RP) oraz na Festiwalu „Użutario Vakarai” w Trokach na Litwie.

We współpracy  z  Urzędem Miejskim w Łomży  zrealizowano cykl 8 koncertów w ramach „Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.”

W  Łomży  gościnnie  dyrygowali :  Peder Rensvick (Norwegia), Michał Czubaszek,  Piotr Sułkowski, Jacek Rogala, Tomasz Biernacki, Janusz Przybylski, Jerzy Salwarowski i Tomasz Chmiel zaś  na  łomżyńskiej  scenie wystąpili m.in.:   Andre  Ochodlo (Niemcy),   Viktor  Kuznetsow (Rosja),   Paskevicius  Eugenijus (Litwa),  Sigrid   Vetlester   Boe  i  Chór z Kristiansund  (Norwegia),  Igor Pikayzen (USA)  oraz  Leszek  Świdziński,    Beata  Wardak,   Aleksandra  Kubas,  Wiesław Bednarek,   Jacek  Wójcicki,  Ewa   Głażewska,     Anna    Jeremus,   Robert   Cieśla,  Patrycja Piekutowska,    Szymon   Terlecki,   Dariusz  Wójcik,    Krzysztof Bakowski, Jacek Szymański,   Piotr Kołodziej,  aktorka Joanna Trzepiecińska  i jako narrator w „Shreku” aktor Maciej Damięcki.

Rok 2011 Filharmonia zakończyła „Koncertem Sylwestrowym” z dudziarzem Lindsay’em Davidsonem (Szkocja) i  sopranistką Agnieszką Tomaszewską.

Na uwagę zasługuje fakt wydania w nakładzie 1000 egz. IV już płyty CD Filharmonii Kameralnej zatytułowanej „Reguiem” Johna Ruttera z solistką sopranistką Justyną Stępień i Chórem Katedry Warszawsko-Praskiej „Musica Sacra” oraz mastering do nagrania płyty z saksofonistą Pawłem Gusnarem, której tłoczenie przewidujemy w lutym 2012 r.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych koncertów i audycji muzycznych w załączeniu.

Rozdział II. Wykonanie budżetu za rok 2011 w załączeniu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 mar 2012 11:24
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2012 11:30
Data edycji: wtorek, 20 mar 2012 11:07
Opublikował(a): Ewelina Żebrowska
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 5477 razy
Ilość edycji: 1