Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

BUDŻET Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej

dz. 92 rozdz. 92108
Wykonanie budżetu za rok 2006
Plan dochodów rocznych zrealizowano jak niżej: (Plan roczny - wykonanie)
- dochody z usług - 0830 (75.000 - 88.906)
- odsetki bankowe - 0920 (1.000 - 4.011)
- wpływy od sponsorów - 0960 (2.000 - 7.500)
- dotacje samorządowe - 2480 (427.000 - 427.000)
- dotacje państwowe - 2480 (412.000 - 412.000)
- dotacje celowe samorządowe - 0970 (43.000 - 45.750)
- pozostałe wpływy - 0970 (- - 300)
Ogółem (960.000 - 985.467)


Główne składniki wydatków przedtawiają się jak niżej: (Plan roczny - Wykonanie)
- nagr. i wyd. osób nie zalicz.do wyn. - 3020 (30.000 - 29.428)
- wynagrodzenia osobowe - 4010 (536.000 - 501.469) z tego: sfinansowano dotacją UM 383.469
- honoraria - 4090 (200.000 - 238.836)
- składki na ubezp. społ. - 4110 (95.000 - 76.161) z tego: sfinansowano dotacją UM 44.161
- składki na Fund.Pracy i FGŚP - 4120 (13.000 - 12.695) z tego: sfinansowano dotacja UM 4.370)
- zakup materiałów i wyposażenia - 4210 (16.000 - 23.373)
- zakup energii - 4260 (1.000 - 1.296)
- zakup pozostałych usług - 4300 (49.000 - 112.337)
- podróże służbowe krajowe - 4410 (4.000 - 9.502)
- odpisy na z.f.ś.s. - 4440 (16.000 - 16.989)
OGÓŁEM - (960.000 - 1.022.086) z tego: sfinansowano dotacją UM 427.000
koszty amortyzacji - 5.110

Wynik finansowy brutto za 2006 r. zamknięto stratą w wysokości 41.729 zł.

Przekazanymi dotacjami sfinansowano: częsciowo wynagrodzenia osobowe pracownicze oraz odpisy na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP.

Dochodami własnymi sfinansowano: czynsze i wynajem sal, usługi poligraficzne i pocztowo-telekomunikacyjne, opłaty ZAiKS, transport obcy, energię, zakup materiałów biurowych i gospodarczych oraz dojazdy i zakwaterowanie solistów i muzyków doangazowanych.

W ramach przyznanych nakładów inwestycyjnych na kwotę 23.095 dokonano zakupu aparatury nagłośnieniowo-mikrofonowej oraz kserokopiarki cyfrowej.
Data powstania: środa, 21 lut 2007 18:47
Data opublikowania: czwartek, 30 gru 2004 15:44
Data edycji: czwartek, 30 gru 2004 15:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 mar 2008 17:48
Opublikował(a): Józef Subda
Zaakceptował(a): Ewelina Żebrowska
Artykuł był czytany: 2053 razy
Ilość edycji: 7